El Capitan 的新功能(1)

本期教程介绍了 OS X El Capitan 的新功能和软件使用技巧,包括:

  • 鼠标指针定位
  • 三指拖移
  • 自动隐藏/显示菜单栏
  • Split View
  • Mission Control
  • Safari 阅读器、固定标签、标签静音、搜索引擎、阅读列表
  • 文件批量改名
  • 废纸篓